God Status

ॐ असतो मा सद्गमय । तमसो मा

Post Copied
Image Downloading... Download Image

ॐ असतो मा सद्गमय । तमसो मा ज्योतिर्गमय ।
मृत्योर्मा अमृतं गमय ।
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥
प्रदेशवासियों को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *